Priser

Prislista

Inskrivningsavgift

  650 kr

Teorikurs

  800 kr

Teorimaterial

Böcker eller digitalt
  650 kr

Körlektion 40 min.

  555 kr

Individuell teori

  340 kr

Handledar/Introduktionsutbildning

  550 kr

Riskutbildning 1

  900 kr

Riskutbildning 2

Betalas till trafikövningsplatsen
  2 300 kr

Lån av bil vid prov

  1 250 kr

I inskrivningsavgiften ingår inloggning till elevcentralen där du bl.a. kan boka körtider, se din ekonomi, göra prov samt spela körkortskampen.

150 kr i administrativ avgift.
Vi följer STRs praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning.

Betalning:

Bankgiro: 356-3301
Swishnr: 123 388 1000

Avgifter till Trafikverket och Transportstyrelsen

Prislista

Körkortstillstånd

  0 kr

Avgift teoriprov

  325 kr

Avgift körprov

  800 kr

Tillverkning av körkort

  250 kr

Foto körkort

  80 kr

Ansökan handledartillstånd

  0 kr