Priser

Inskrivningsavgift inkl. material böcker eller digitalt

2000 kr

Körlektion 40 minuter

590 kr

Individuell teori 40 minuter

350 kr

Handledare/Introduktionsutbildning

570 kr

Riskutbildning 1

900 kr

Riskutbildning 2

Betalas till trafikövningsplatsen
2 400 kr

Lån av bil vid prov

1 300 kr

I inskrivningsavgiften ingår inloggning till elevcentralen där du bl.a. kan boka körtider, se din ekonomi, göra prov samt spela körkortskampen.

Vi följer STRs praxis angående ersättning och återbetalning vid avbeställning och tar ut en 150 kr i administrativ avgift.

Betalning:

Bankgiro: 356-3301
Swishnr: 123 388 1000

Avgifter till Trafikverket och Transportstyrelsen

Prislista

Körkortstillstånd

0 kr

Avgift teoriprov

325 kr

Avgift körprov

800 kr

Tillverkning av körkort

250 kr

Foto körkort

80 kr

Ansökan handledartillstånd

0 kr